เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000

เคาะแล้ว วันลงทะเบียนรับเงิน 3,000

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ 16 ก.ย.63 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการ (ศบศ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง คือ โครงการคนละครึ่ง
โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายกับประชาชน เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน เปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้
โดยคาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ไม่เกินคนละ 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนและวิธีการใช้จ่ายวงเงินจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป
ขอบคุณ สยามนิวส์