รำลึก 40 ปีพระราชดำริ จุดเริ่มนฤบดินทรจินดา

รำลึก 40 ปีพระราชดำริ จุดเริ่มนฤบดินทรจินดา

แก้น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเค็มได้เบ็ดเสร็จหลังจากใช้งานอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ชาวบ้านรู้สึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ จากพระราชดำริเมื่อ 40 ปีก่อน ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้กับคนลุ่มน้ำปราจีนบุรี

เป็นเวลา 40 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มพระปรงและลุ่มห้วยโสมงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2521 มาจนถึงวันนี้ราษฎรในลุ่มน้ำปราจีนบุรี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หลังจาก โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระราชดำริ แห่งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรอย่างได้ผล ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำรวจศึกษาเมื่อปี 2532 และดำเนินการตามขั้นตอนมาจนกระทั่งในปี 2552 กรมชลประทาน จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนสำเร็จเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณาฯ พระราชทานชื่อ “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” ซึ่งมีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 

ด้วยพระราชกระแสรับสั่ง 6 ครั้ง โดยเฉพาะพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ ณ วังไกลกังวล เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ตามพระราชดำริ “…โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรง อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก และอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ปริมาณน้ำใช้เพิ่มมากขึ้น และผลที่จะได้รับเพิ่มเติมก็คือทำให้ดินมีการพัฒนาตามมาด้วย..”

หลังจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งมีความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตรกักเก็บน้ำตั้งแต่ปี 2559 ทำให้ราษฎรในอำเภอนาดีและกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชลประทาน 111,3000 ไร่ ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตรตลอดปี 2560 โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา สำนักงานชลประทานที่ 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้บริหารจัดการน้ำ ได้น้อมนำดำเนินตามแนวทางพระราชดำริจนประสบความสำเร็จด้วยดี

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา สำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เกิดปัญหาน้ำเค็มจากอ่าวไทยรุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำบางปะกง จนเข้าถึงแม่น้ำปราจีนบุรี ส่งผลให้น้ำประปามีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน กระทบต่อการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนสิงหาคมทุกปี นับว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก

สอดคล้องกับข้อมูลจาก นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ระบุว่า ทั้งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เมื่อเจอความเค็มในน้ำก็จะทำให้เกิด สนิม หรือแม้กระทั่งหน่วยไตเทียม ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อย เพราะความเค็มของน้ำประปาทำให้เครื่องฟอกไตมีปัญหาและส่งผลกระทบกับคนไข้ไตวายโดยตรง ฉะนั้นโรงพยาบาลต้องซื้อ น้ำจืด มาใช้ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท แต่หลังจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาสร้างเสร็จ ก็สามารถส่งน้ำจืดมาผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำประปาจึงหมดปัญหาความเค็ม ทำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ต้องซื้อน้ำจืดตลอดปี 2560

ด้าน นายมนัส อวดจึง เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ยอมรับว่า ชลประทานบริหารจัดการน้ำได้ดี ถูกใจเกษตรกร ฉะนั้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมาจึงไม่ประสบปัญหาน้ำเค็มมาทำลายพืชผลเหมือนแต่ก่อน และที่สำคัญทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งสุดท้ายมาช่วยชุบชีวิตพสกนิกร ทำให้ทำมาหากินดีขึ้น ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน

ที่มา เดลินิวส์