กะเพราไก่เป็นพิษ

กะเพราไก่เป็นพิษ

นักเรียนมัธยมบางส่วนจากนักเรียนกว่า 500 คนทั่วประเทศ นอนป่วยอยู่ในห้องพยาบาลโรงเรียนสตรีวิทยา หลังมาเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้นำสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9 ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพราะกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นอาหาร เย็นแล้วเกิดอาหารเป็นพิษ.

ที่มา ไทยรัฐ