พร้อมเปิดแล้ว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

พร้อมเปิดแล้ว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. โดยเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการจราจร ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พ.ศ.2516 โดยระบุว่าด้วยมีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร เพื่อรองรับการจัดการจราจรในงานดังกล่าว โดยงานจัดระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น.

ที่มา บ้านเมือง