เพศสัมพันธ์และโรคหลอดเลือดหัวใจ (9)

เพศสัมพันธ์และโรคหลอดเลือดหัวใจ (9)

ผู้ป่วยที่ได้รับการขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันแบบสมบูรณ์ ควรสามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้ภายในไม่กี่วันหลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านการสายสวนด้วยบอลลูน

หลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ผ่านสายสวนด้วยบอลลูน (Post Percutaneous Coronary Intervention : PCI)

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกิจกรรมทางเพศหลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านสายสวนด้วยบอลลูนน่าจะเกี่ยวข้องกับการขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันมีความเพียงพอหรือไม่ ผู้ป่วยที่ได้รับการขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันแบบสมบูรณ์ ควรสามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้ภายในไม่กี่วันหลังการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันผ่านการสายสวนด้วยบอลลูน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่มีการผ่าตัดเพื่อใส่สายสวนเข้าถึงหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านที่ต้นขา

ผู้ป่วยซึ่งมีเหตุผลพอที่จะสงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจ ควรได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมก่อนที่จะกลับมามีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง ผู้ป่วยที่ได้รับการขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันผ่านการสายสวนด้วยบอลลูน (PCI ) ผ่านทางแขน ควรจะสามารถกลับมาทำกิจกรรมทางเพศได้เร็วไม่แตกต่างการผ่าตัดผ่านทางต้นขา ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการขยายเปิดหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันผ่านการสายสวนด้วยบอลลูนแบบสมบูรณ์ ควรได้รับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) เพื่อประเมินขอบเขตและความรุนแรงของภาวะขาดเลือดที่ตกค้างหลงเหลืออยู่

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบาย พาส (CABG-Coronary Artery Bypass Grafting) และการผ่าตัดเปิดหัวใจโดยไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดด้วยทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG) และการผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่อื่น ๆ (เช่น การซ่อมแซม/เปลี่ยนลิ้นของหัวใจ) โดยทั่วไปจะทำผ่าตัดเข้าบริเวณแนวกลางหน้าอก แนวผ่าตัดจากต้นคอลงมาที่หน้าท้องตามแนวของกระดูกทรวงอก โดยปกติการหายของบริเวณผ่าตัดมักใช้เวลาเกือบ 8 สัปดาห์หลังจากการผ่าตัด

เนื่องจากกิจกรรมทางเพศอาจเกี่ยวข้องกับความเครียดอย่างมากบริเวณหน้าอกและรูปแบบการหายใจที่สร้างความกดดันสูงในช่องอกที่อาจทำให้แผลที่บริเวณกระดูกทรวงอกได้รับอันตราย โดยทั่วไปแนะนำว่าควรมีการเลื่อนเวลากิจกรรมทางเพศประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากการผ่าตัดด้วยทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส (CABG) และการผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่อื่น ๆ.

ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

ที่มา เดลินิวส์