ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ’UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่4′

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ’UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่4′

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึก ททท. เตรียมพร้อมไทย เป็นเจ้าภาพงาน “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” ส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยสู่ระดับสากล

ประเทศไทยพร้อม เป็นเจ้าภาพงานสัมมนา “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า งาน “World Forum on Gastronomy Tourism” เป็นสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยความร่วมมือของ United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) และ Basque Culinary Center โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harnessing the power of technology and new value propositions as drivers for a positive global impact” ซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุดพบว่า มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแล้วถึง 567 คน

ภายในงานฯ ประกอบด้วยการอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติได้เลือกเดินทางสำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมและชุมชนจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถึง 3.26 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ ททท. ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยในปีนี้ ททท. ยังได้วางแผนต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ” ไปยังจังหวัดปริมณฑล ภูเก็ต พังงา และเมืองหลักด้านท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลกอีกด้วย การจัดประชุมนานาชาติระดับโลกครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ออกนอกยุโรป..และเลือกมาเอเซีย..และเลือกมาจัดที่ประเทศไทย งานนี้นานสามวัน..ซึ่งเราจะจัดให้เลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกคนใหม่นี้ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของนานาประเทศจะถูกจัดกลุ่มนำไปเยี่ยมทานอาหาร..ที่ตลาดนางเลิ้ง…ตลาดบางรัก..ตรอกข้าวเม่าบางกอกน้อย…ตลาดน้อยเยาวราช..ตลาดพลู…คลองบางหลวง…ชุมชนกุฏีจีน..เป็นกลุ่มย่อยๆแล้วกลับมาประชุมรวมกันในช่วงบ่าย…ซึ่งจะทำให้บทสนทนาวิชาการทั้งหลาย..มีโอกาสวนเวียนอยู่กับประสบการณ์อาหารไทยท้องถิ่นที่จะยังประโยชน์ทางการค้าการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ชุมชนและจะมีการนำดอกไม้ที่คนไทยใช้ในการปรุงอาหาร..เช่นดาหลา ..อัญชัน..ดอกเข็ม..กลีบบัวเป็นต้น ..นำน้ำนมข้าว..นำผลไม้ไทยที่โลกยังรู้จักน้อย มานำเสนอให้นักปรุงอาหารโลกได้สัมผัส…เช่นลองกอง…

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ