เปิดอภิมหาโปรเจกต์ อลังการงานก่อสร้างด้วยฝีมือ ‘อิตาเลียนไทย’

เปิดอภิมหาโปรเจกต์ อลังการงานก่อสร้างด้วยฝีมือ ‘อิตาเลียนไทย’

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ระบบจัดการน้ำ ท่าเรือน้ำลึก พลังงานน้ำ หรือ ระบบโทรคมนาคม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาความก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งในประเทศไทย ถือว่ามีบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ เพียงไม่กี่บริษัท ที่พร้อมด้วยเงินลงทุน และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง
ทั้งนี้ ‘ไทยรัฐออนไลน์’ ขอรวบรวมโครงการงานก่อสร้างต่างๆ ที่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ในช่วงปี 2560-2601 ที่น่าสนใจดังนี้

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 อิตาเลียนไทย และกิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี/ไอทีดี/ซองดะ ซึ่งประกอบไปด้วย Cooperative Muratori & Cementisti – C.M.C Di Revenna Societa Cooperativa (40%)
ทั้งนี้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมทุน 30% และ Song Da Corporation (30%) ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับ บริษัท น้ำเทิน 1 จำกัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อก่อสร้างโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ มูลค่า 16,773,360,794.37 บาท โดยส่วนของ ITD 30% คิดเป็นมูลค่า 5,032,008,238.31 บาท
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 ITD ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing ของสถานีต้นทางชิดลม ในถนนชิดลม ถนนเพลินจิต ถนนหลังสวนและถนนสารสิน มูลค่า 939,973,600 บาท
นอกจากนี้ ITD ได้ลงนามในสัญญากับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการงานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ดังนี้
1. โครงการงานเสริมความมั่นคง โครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุม ทางคลองสิบเก้า – สถานีชุมทาง แก่งคอย มูลค่า 621,720,000 บาท เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60
2. โครงการงานเสริมความมั่นคง โครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีหัวตะเข้ – สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา มูลค่า 170,513,800 บาท เมื่อวันที่ 4 มี.ค.60

วันที่ 3 พ.ค. 60 อิตาเลียนไทยฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ Dhaka Mass Transit Company Limited เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ายกระดับสายที่ 6 งานก่อสร้างอาคารและศูนย์ซ่อมบำรุง อุตตระ และงานก่อสร้างทางยกระดับ และสถานียกระดับ จำนวน 9 สถานี ระหว่างอุตตาระเหนือ ถึง อะการ์กอน นครธากา ประเทศบังกลาเทศ รวมมูลค่า 22,807 ล้านบาท
และวันที่ 28 ธ.ค.60 อิตาเลียนไทยฯ ได้ลงนามในสัญญากับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา- ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1, สัญญาที่ 3 และ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วยเช่นกัน

โครงการ​ก่อสร้าง​ทางหลวง​หมายเลข 304
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโครงการสร้างถนนลอดอุโมงค์และสะพาน บนถนนหมายเลข 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย ช่วงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก ที่ก่อสร้างตั้งแต่ 17 ก.ค.58 – 8 ธ.ค.61
ขณะเดียวกัน อภิมหาโปรเจกต์เชื่อมอุษาคเนย์ ‘ท่าเรือน้ำลึกทวาย’ ก็อยู่ภายใต้การดูแลของ อิตาเลียนไทยฯ ด้วยเช่นกัน

การก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อย่างไรก็ตาม อิตาเลียนไทยฯ เองได้มีการรับเหมา และประมูลทำโครงการต่างๆ เช่น การสร้างโรงพยาบาล สร้างถนน งานก่อสร้างงานโยธา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าใต้ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่งของไทย
สำหรับโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ และเป็นที่คุ้นตาคนไทยเป็นส่วนใหญ่ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่กำลังก่อสร้างนั่นเอง

ที่มา ไทยรัฐ