ภาวะโลกร้อนส่งผลวิตามินข้าวลด

ภาวะโลกร้อนส่งผลวิตามินข้าวลด

นักวิทยาศาสตร์เตือน คาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้พลังงานฟอสซิล อาจส่งผลให้ข้าวสูญเสียโปรตีนและวิตามิน กระทบประชาชนหลายล้านคนเสี่ยงขาดสารอาหาร

ผลวิจัยล่าสุดเผยแพร่ในวารสารไซน์แอดวานซ์ ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้พลังงานฟอสซิล ส่งผลกระทบหนักต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ