ทปอ.เพิ่มเคลียริ่งเฮาส์ทีแคสรอบ 3/2

ทปอ.เพิ่มเคลียริ่งเฮาส์ทีแคสรอบ 3/2

มั่นใจลดปมกั๊กที่นั่งหลังเด็กเก่งยืนยันสิทธิ พร้อมแจงปัญหาผู้ร้องเรียน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรื่อง การจัดการรอบยืนยันสิทธิในระบบ TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 3/2561 จากการประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบทีแคส รอบ 3 และเกิดข้อโต้แย้งกรณีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 แห่ง และเมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิไปแล้ว ส่งผลให้ที่นั่งในสาขาอื่นว่างลง และมหาวิทยาลัยจะได้จำนวนรับเข้าไม่ครบตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทั้งมหาวิทยาลัยและนักเรียนที่สมัคร สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาประโยชน์ของนักเรียน จึงกำหนดแนวปฏิบัติการยืนยันสิทธิในรอบที่ 3 ดังนี้

1.สมาคม ทปอ.จะเพิ่มการเคลียริ่งเฮาส์ (CH) ในรอบ 3 เป็น 2 ครั้ง คือ CH3/1 และ CH3/2 โดยให้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน วันที่ 10-11 มิ.ย.2561 โดยมีปฏิทินดำเนินการดังนี้ วันที่ 1-3 มิ.ย.2561 นักเรียนเข้าดำเนินการเลือกในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ CH3/1, วันที่ 4 มิ.ย.2561 ทปอ.ส่งจำนวนที่นั่งว่างให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติมสำหรับครั้งที่ CH3/2, วันที่ 5 มิ.ย.2561 ทปอ.ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิครั้งที่ CH3/1 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ CH3/2 ให้ ทปอ. และประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา, วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ CH3/2 เปิดให้นักเรียนเข้าดำเนินการเลือก, วันที่ 7 มิ.ย.2561 เวลา

18.00 น. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ CH3/2 ปิด, วันที่ 8 มิ.ย.2561 เวลา 12.00 น.ทปอ.ส่งรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ CH3/2 ให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสัมภาษณ์ วันที่ 10-11 มิ.ย.2561 นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ CH3/1 และ CH3/2 สอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา, วันที่ 12 มิ.ย. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ให้ ทปอ., วันที่ 14 มิ.ย.2561 ทปอ.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

2.การดำเนินการสำหรับนักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อให้ดำเนินการดังนี้ 1.ยืนยันสิทธิ 2.ไม่ยืนยันสิทธิ ใน 3 กรณีจะถือว่านักเรียนขอสละสิทธิ คือ สละสิทธิ/Decline, ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิตาม CH3/1, ไม่เข้าทำการใดๆในระบบ

อย่างไรก็ตาม การสละสิทธิสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิในรอบ CH3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิในการเลือกสาขาวิชานั้นๆอีกในรอบ CH3/2 แต่จะมีสิทธิเลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกก่อนแล้วเท่านั้น เช่น นักเรียนได้รับการประกาศชื่อคัดเลือกจำนวน 2 สาขาวิชาในรอบ CH3/1 แต่ไม่ยืนยันสิทธินั้น นักเรียนจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมในรอบ CH3/2 ไม่เกิน 2 สาขาวิชาที่เหลือเท่านั้น

วันเดียวกัน เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการ ทปอ.เผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาข้อร้องเรียนทีแคส รอบ 3 ว่า ทปอ. ดำเนินการให้มีการเคลียริ่งเฮาส์ รอบ 3 จำนวน 2 ครั้ง เชื่อว่าจะผ่อนคลายปัญหาได้ 70-80% และลดปัญหาการกั๊กที่เรียน เพราะเด็กที่ติดกลุ่ม กสพท.กับคณะยอดฮิตยืนยันสิทธิไปแล้ว ส่วนที่มีการนัดหมายมาร้องเรียน ทปอ. วันที่ 31 พ.ค.นั้น ขณะนี้ ทปอ.ได้แก้ปัญหาแล้ว แต่หากจะมาเราก็ยินดีชี้แจง.

ที่มา เดลินิวส์