สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมอบ ‘โพธิญาณมหาวิชชาลัย’ ผลิตผล ‘พุทธมณฑลโมเดล’ อนาคตศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมอบ ‘โพธิญาณมหาวิชชาลัย’ ผลิตผล ‘พุทธมณฑลโมเดล’ อนาคตศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งโลก

นับเป็นเรื่องราวอันมงคลและยังประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง สำหรับการก่อสร้าง “โพธิญาณมหาวิชชาลัย” อาคารปฏิบัติธรรมสำหรับภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศ ซึ่งแล้วเสร็จพร้อมใช้งานโดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบอาคารดังกล่าวในวันพุธที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำเอาบรรยากาศในพุทธมณฑลอิ่มเอมสดใสตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมีผู้ทยอยเดินทางมารอเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย รวมแล้วเกือบ 1,000 รูป/คน

ฝ่ายพระสงฆ์ เถรานุเถระ ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด 23 จังหวัด, เจ้าคณะภาค, พระสงฆ์คณะหนกลาง, คณะผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรม อีกทั้งพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ เข้าประจำที่นั่งบนชั้น 2 ของอาคารที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างามบน “พื้นที่ 22” ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเดิมก่อนมีการสร้างตัวอาคาร

ยังมีแม่ชี ข้าราชการ และอุบาสกอุบาสิกาที่จิตใจเปี่ยมไปด้วยธรรมะพากันนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวสะอาดตาเดินเท้าเข้าเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญครั้งนี้ โดยจับจองพื้นที่จนเกือบเต็มทุกตารางนิ้ว

เวลาประมาณ 09.10 น. สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงมณฑลพิธี ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วประทับพระเก้าอี้ จากนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล เข้าเฝ้าถวายสักการะ พร้อมด้วยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14, พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการใน จ.นครปฐม อาทิ ภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระปฏิสันถารกับ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน และสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา พร้อมด้วยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

จันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของการดำเนินการก่อสร้างอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยดำเนินการสร้างในพื้นที่ 22 ใกล้ป่าเวฬุวัน ในพุทธมณฑล ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 120 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากพระสงฆ์คณะหนกลาง 23 จังหวัด และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน

“เมื่อ พ.ศ.2500 ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เริ่มจัดสร้างพุทธมณฑลขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ ต่อมาใน พ.ศ.2538 ที่ประชุมชาวพุทธโลกมีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมีพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลาง มีการปฏิบัติธรรมในพื้นที่ 22 ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัยขึ้นบนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อใช้ในการวิปัสสนารวมถึงกิจกรรมอื่นๆ รูปแบบเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น รองรับได้ 3,000 รูป/คน วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รวมงบประมาณ 120 ล้านบาท” รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าว

สำหรับโพธิญาณมหาวิชชาลัย หมายถึง สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ ซึ่งการสร้างอาคารหลังนี้ ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยอัญเชิญนามเทียบเคียงจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกของในหลวง ร.9 ตอนที่ทรงคิดวิธีพัฒนาต้นมะม่วงและทรงตั้งมหาวิทยาลัยชื่อ “โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย” หรือ “ปูทะเลมหาวิชชาลัย” เพื่อให้การศึกษาแก่พสกนิกร

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ซึ่งร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆราช

ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณในการสมทบทุนสร้างโพธิญาณมหาวิชชาลัย พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธา

ตัวอาคารมี 2 ชั้น ชั้นบนประกอบด้วยห้องพระวิปัสสนาจารย์ ห้องประชุมย่อย ห้องพักพระมหาเถระ มีห้องน้ำในตัว และห้องโถงใหญ่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

ส่วนชั้นล่างมีห้องพัก 28 ห้อง พักได้ห้องละ 50 รูป/คน โดยมีห้องน้ำไว้บริการ 109 ห้อง แบ่งโซนอย่างเป็นสัดส่วน ระหว่างบรรพชิตและฆราวาส พร้อมพรั่งด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

จากนั้นถึงห้วงเวลาสำคัญที่ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้ารับมอบอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัยจากสมเด็จพระสังฆราช

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี

หลัง ฯพณฯ อานันท์กล่าวคำถวายผ้าป่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์พิจารณาผ้าบังสุกุล แล้วกรวดน้ำ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นำโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร และพระราชาคณะ กล่าวอนุโมทนาสาธุการ

ลำดับจากนั้น ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน และสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทูลถวายพัดรอง ผ้าไตร กระถางบอนไซ และเครื่องไทยธรรม

พัดรองงดงามประณีต ตัดเย็บจากผ้าไหมสีงาช้าง ด้านบนประดิษฐ์อักษรพระนาม ออป ภายใต้พระเศวตฉัตรสมเด็จพระสังฆราช มีภาพอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ทำด้วยทองเหลืองลงยาสีเสมือนจริง เหนือภาพอาคารมีลวดลายก้อนเมฆตัดเส้นสีฟ้าอ่อน กึ่งกลางพัด ปักตัวอักษรสีทองข้อความว่า “พิธีมอบอาคารปฏิบัติธรรม โพธิญาณมหาวิชชาลัย 23 พฤษภาคม 2561” ด้านล่างสุดหรือ ?นมพัด? ปักภาพกระถางลายครามพร้อมลายไม้ดัดเลื้อยขึ้นล้อมข้อความข้างต้น

ส่วนกระถางบอนไซและภาชนะบรรจุเครื่องไทยธรรมเป็นเครื่องลายครามภาพอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย และข้อความว่า “อนุสรณ์พิธีมอบอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย 23 พฤษภาคม 2561”

จากนั้นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ 50 คน/รูป อาทิ พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม, พระธรรมโพธิมงคล วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ, พระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา, พระเทพสมุทรโมลี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม, พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี, พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพฯ, พระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามด้วย ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ, คุณหญิง ดร.สมนึก เปรมวัฒนะ, ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี, รุ่งฟ้า ว่องทวีทรัพย์ดี, ศิริวงศ์ รุ่งวัฒนโสภณ และนายรังษีพรหม ปริยัติ เป็นต้น

พัดรองตัดเย็บจากผ้าไหมสีงาช้าง ประดิษฐ์อักษรพระนาม “ออป” ภายใต้พระเศวตฉัตรสมเด็จพระสังฆราช มีภาพอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย ทำด้วยทองเหลืองลงยาสีเสมือนจริง

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธานอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล และ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุธมณฑล

มาถึงอีกห้วงวินาทีสำคัญ โดยสมเด็จพระสังฆราชเสด็จลงไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อกดปุ่มเปิดป้าย “โพธิญาณมหาวิชชาลัย” แล้วทรงประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ปลูกต้นโพธิ์เนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ร่วมพิธีด้วย

หลังจบสิ้นสมบูรณ์ในส่วนของพิธีการ เหล่าพุทธศาสนิกชนยังคงนำเงินร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสืบสานกิจการพระศาสนา พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆ ของอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย บ้างก็ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

คุณป้าประไพ คล้ายเอี่ยม อายุ 68 ปี เป็นอีก 1 คนที่ตั้งใจตื่นแต่เช้ามืด เดินทางจากบ้านย่านบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยนั่งรถตู้มาพร้อมกับเพื่อนๆ ประมาณ 10 คน เพื่อร่วมงานนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากมีความสนใจด้านธรรมะ โดยปฏิธรรมเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อทราบข่าวผ่านสื่อจึงร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและตัดสินใจมาร่วมงาน

“ที่ผ่านมาได้เห็นภาพของโพธิญาณมหาวิชชาลัยในรูปภาพผ่านสื่อ วันนี้ได้มาเห็นด้วยตา รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้เห็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวพุทธ ถ้ามีโอกาสจะต้องมาร่วมปฏิบัติธรรมที่นี่แน่นอน”

นี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่อบอวลด้วยพลังแห่งศรัทธา เป็นอีกหนึ่งก้าวของความพยายามในการจรรโลงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ยืนยงเสถียรสถาพรในโลกแห่งปัจจุบันและอนาคต

ภาชนะบรรจุเครื่องไทยธรรม เป็นเครื่องลายครามภาพอาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย

โพธิญาณมหาวิชชาลัย อาคารปฏิบัติธรรมทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น รองรับได้ 3,000 รูป/คน วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รวมงบประมาณ 120 ล้านบาท.

ที่มา มติชน