(ชมคลิป) เด็กๆ ที่สตูล ทนเห็นขยะริมหาดปากบาราไม่ไหว รวมตัวรณรงค์ ช่วยกันแก้ปัญหา!!

วัยอันตราย เด็กกล้าดี | บ้านฉันน่าอยู่

บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ทั้งภูมิใจและเป็นที่มาของรายได้ แต่ปัญหาใหญ่ ที่หลายที่แก้ไม่ตก คือขยะในแหล่งท่องเที่ยว
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายหาดปากบารา เห็นความซ้ำซาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนอยากลุกมารณรงค์ ลองเก็บขยะ ลองคิดออกแบบถังขยะ ลองหาวิธีสื่อสารกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดปากบารา ในนามของสภาเด็กและเยาวชนจะได้ผลแค่ไหน ต้องลองดูกันสักตั้ง

ที่มา ข่าวสด