แผ่นดินไหวขนาด 1.6 ที่แม่ลาว จ.เชียงราย

แผ่นดินไหวขนาด 1.6 ที่แม่ลาว จ.เชียงราย

เมื่อคืนที่ผ่านมา แผ่นดินไหวขนาด 1.6 ลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร ที่แม่ลาว จ.เชียงราย
กองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผ่นดินไหวขนาด 1.6 จุดศูนย์กลางที่อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (Amphoe MaeLao, ChiangRai) เมื่อ03 มิถุนายน 2561 เวลา 21:04 น. ละติจูด, ลองจิจูด : 19.8, 99.78 และลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ