บอร์ดรับทราบ ‘รื้อถอนพระเมรุมาศ’ เสร็จสมบูรณ์อย่างสมพระเกียรติ-เก็บรักษาอย่างดี

บอร์ดรับทราบ ‘รื้อถอนพระเมรุมาศ’ เสร็จสมบูรณ์อย่างสมพระเกียรติ-เก็บรักษาอย่างดี

*********
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศและภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานจากกรมศิลปากร ในเรื่องการดำเนินงานรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบและพระเมรุมาศและภูมิทัศน์ รวมทั้งงานจัดเก็บบอร์ดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 1.งานนิทรรศการจากพระที่นั่งทรงธรรมได้นำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งพิมานจักรี ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พระราชวังพญาไท กรุงเทพฯ 2.พระจิตกาธาน นำไปประดิษฐาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ 3.งานประติมากรรม จิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่างสิบหมู่ ต.ศาลายา จ.นครปฐม และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ งานประติมากรรม จิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดแสดงภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ.ปทุมธานี ซึ่งกรมศิลปากร อยู่ระหว่างจัดสร้างอาคารดังกล่าว และอีกส่วนหนึ่งจะจัดสร้างอาคารจัดเก็บไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มาชมและศึกษาเรียนรู้

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า 4.การรื้อย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 4.1 การรื้อย้ายเพื่อการก่อสร้างประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม 1 หลัง ทิม ทับเกษตร ด้านทิศเหนือ 2 หลัง และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง นำไปก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บริเวณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี 4.2 การรื้อย้ายเพื่อจัดเก็บรักษา ประกอบด้วยพระเมรุมาศ ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง ศาลาลูกขุน 3 จำนวน 5 หลัง ทิม ทับเกษตรด้านทิศใต้ 2 หลัง พลับพลายกสนามหลวง 1 หลัง พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ 1 หลังและเกยลา ซึ่งทั้งหมดได้นำไปจัดเก็บรักษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า 4.3 งานรื้อย้ายภูมิทัศน์ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้พร้อมกระถางส่งมอบและจัดเก็บวังสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ พระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 4.4 งานพื้นดาดแข็ง(พื้นซีเมนต์บล็อก) นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่างสิบหมู่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานีและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 4.5 การรื้อย้ายเพื่อสลายวัสดุก่อสร้างดำเนินการด้วยวิธีการเผาในเตาเผาให้ถูกต้องตามกระบวนการเผาและในกรณีที่วัสดุดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้ จะดำเนินการด้วยวิธีฝังกลบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศและภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติและมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้ส่งมอบพื้นที่ท้องสนามหลวงคืนให้แก่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว
_________
ที่มา มติชน