มธ.รับผิดประกาศเกณฑ์การคัดเลือกช้า

มธ.รับผิดประกาศเกณฑ์การคัดเลือกช้า

*********
เปิดทางผู้รับผลกระทบยื่นสมัครรอบรับตรงอิสระ ทปอ.สรุปทีแคสรอบ 3

จากกรณีที่ผู้สมัครทีแคส รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ได้สมัครวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (มธ.) ซึ่งเบื้องต้นเกณฑ์ผู้สมัครไม่ได้กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม แต่ต่อมาปรากฏว่ามีการกำหนดเพิ่มเติมทำให้พลาดโอกาสเข้าเรียนนั้น

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มธ. ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้รับอนุมัติให้ปรับคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก โดยกำหนดให้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ในเดือน ม.ค.2561 ก่อนจะเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้สามารถทำได้ ต่อมามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ มธ.เดือน มี.ค.2561 และออกประกาศการคัดเลือกทีแคส รอบที่ 3 วันที่ 3 เม.ย. ซึ่งผู้สมัครจะทราบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรับใหม่ ก่อนการเปิดรับสมัครอบที่ 3 ของ ทปอ. อย่างไรก็ตามกรณีนี้ มธ.ขอยอมรับความล่าช้าในการออกประกาศเกณฑ์ใหม่ และยินดีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครที่ร้องเรียนรายนี้ โดยยกเว้นเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 แต่เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า ผู้สมัครรายดังกล่าวมีผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต่อว่า เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนที่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซึ่งได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยประกาศเกณฑ์ใหม่ล่าช้า หากผู้สมัครรายใดมีผลคะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะของวิทยาลัยฯ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของวิทยาลัยฯ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยยินดีให้ผู้สมัครมายื่นสมัครในรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้สรุปผลการรับสมัครทีแคส รอบ 3 ซึ่งจำนวนรับ 100,334 ที่นั่ง หลังจากเคลียริ่งเฮาส์ 2 ครั้ง มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 80,554 คน และยืนยันสิทธิ์ 58,075 คน ทั้งนี้ ทปอ. จะเปิดรับสมัครรอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission วันที่ 12-16 มิ.ย.นี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่.
_________
ที่มา ไทยรัฐ