ไม่สบายใจ!! คาดที่ประชุม มส.ซัก ‘พงศ์พร’ ขอบัญชีวัดทำไม

ไม่สบายใจ!! คาดที่ประชุม มส.ซัก ‘พงศ์พร’ ขอบัญชีวัดทำไม

*********
มื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่โซเชียลมีเดีย และเฟซบุ๊กองค์กรทางพระพุทธศาสนา กลุ่มไลน์พระสงฆ์ ได้เผยแพร่หนังสือบันทึกข้อความที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงนามในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่องขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ ขอข้อมูลวัดทั่วประเทศที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด กรณีที่พระภิกษุสงฆ์มิต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน นั้น ขณะนี้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือยังไม่มีความชัดเจน ทั้งระยะเวลาในการสำรวจที่เร่งรีบ เพราะหนังสือออกวันที่ 8 มิถุนายน แต่ให้รายงานผลวันที่ 11 มิถุนายน ที่สำคัญคือวันที่ 9-10 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ และอาทิตย์ ทั้งยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวผ่านมติมหาเถรสมาคม (มส.) หรือไม่ หากยังไม่ผ่านมติ มส.คณะสงฆ์จะไม่ปฏิบัติตาม

พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ในฐานะประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้เห็นหนังสือคำสั่งดังกล่าวแล้ว รู้สึกไม่ถูกต้อง การดำเนินการในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ สมควรสอบถามความคิดเห็นจากพระโดยตรง อีกทั้ง มีเนื้อหาคลุมเครือไม่ชัดเจน สร้างความไม่สบายใจให้กับพระสงฆ์

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ พศ.ในฐานะโฆษก พศ.กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอนวัด แต่เป็นหนังสือที่ติดตามการปฎิบัติงานของวัดตามไตรมาสเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 14.00 น.ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งคาดว่าพระเถระในที่ประชุม มส.จะสอบถาม พ.ต.ท.พงศ์พร ในฐานะเลขาธิการ มส.ถึงกรณีออกหนังสือคำสั่งดังกล่าว.
________
ที่มา มติชน