ว่อน!! พศ.ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง พศจ.ขอ ‘บัญชี’ วัดทั่ว ปท.ภายใน 11 มิ.ย.

ว่อน!! พศ.ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง พศจ.ขอ ‘บัญชี’ วัดทั่ว ปท.ภายใน 11 มิ.ย.

*********
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการเผยแพร่บันทึกข้อความของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่ 0001/06036 ออกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการ พศ.ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด เรียนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด (พศจ.) ใจความว่า ด้วย พศ.มีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลจากวัดทั่วประเทศที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด กรณีที่พระภิกษุสงฆ์มิต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ

ในการนี้ พศ.ขอให้ พศจ.ดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยด่วน หากพบว่าวัดใดในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ขอให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ โดยให้บันทึกเป็นวิดีโอ พร้อมสรุปข้อมูลขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ และส่งให้ พศ.ผ่านโทรสาร และอีเมล ภายในวันที่ 11 มิถุนายน หาก พศจ.ใดได้ดำเนินการสำรวจทั้งพื้นที่แล้ว ไม่ปรากฎว่ามีวัดที่ดำเนินการดังกล่าว ขอให้มีหนังสือแจ้งให้ทราบด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้โทรศัพท์สอบถามนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และรองโฆษก พศ.เกี่ยวกับบันทึกข้อความดังกล่าว ว่าเป็นของจริงหรือไม่ นายสิปป์บวรกล่าวสั้นๆ ว่า ไม่ให้สัมภาษณ์ จากนั้นได้วางสายโทรศัพท์.


________

ที่มา มติชน