“น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2” ดกหวานราคาดี

“น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2” ดกหวานราคาดี

*********
น้อยหน่า เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูกและนิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวาง และ “น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2” เกิดจากศูนย์วิจัยพืชสวนของไทยที่นำเอาต้นน้อยหน่าเนื้อพันธุ์ดีที่สุดจากสวนที่ปลูกน้อยหน่าทั่วประเทศไปปลูกลงแปลงขนาดใหญ่รวมกันหลายต้น แล้วเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์แต่ละต้นอยู่เป็นเวลานานกว่า 6-7 ปี จากนั้นก็คัดเอาต้นที่ดีที่สุดไปปลูกเลี้ยงจนต้นโตมีดอกติดผลพร้อมพัฒนาพันธุ์ควบคู่กันไปด้วย จนได้น้อยหน่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมา เป็นน้อยหน่าเนื้อดีที่สุดคือ เนื้อในร่วน เนื้อผลย่อยแยกได้ง่าย เมล็ดเล็ก สีของเนื้อสุกเป็นสีขาวฟู รสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์รับประทานอร่อยมาก ที่สำคัญสามารถแกะตาดึงเอาเนื้อสุกกินเป็นพูๆหรือเป็นเมล็ดได้เลย ไม่ทำให้เลอะมือเหมือนกับน้อยหน่าหนังทั่วไปอย่างแน่นอน เชื่อว่าเป็นน้อยหน่าเนื้อพันธุ์ใหม่และปลูกทดสอบความนิ่งของสายพันธุ์อยู่หลายวิธีทุกอย่างยังคงที่ เลยตั้งชื่อว่า “น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2” ดังกล่าว ได้รับความนิยมปลูกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2 มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นน้อยหน่าเนื้อทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆตามซอกใบ มีกลีบดอก 6 กลีบ เรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เนื้อกลีบดอกหนาและอวบน้ำ ตัวดอกจะห้อยลงอย่างชัดเจน กลีบดอกเป็นสีเหลืองอมเขียว มีเกสรจำนวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ด

สุกเป็นสีขาวฟู มีเมล็ดจำนวนมากตามจำนวนตาของผล เนื้อสุกรสชาติหวานหอมรับประทานอร่อยมากตามที่กล่าวข้างต้น มีดอกและติดผลดกโดยธรรมชาติแบบไม่ขาดต้นหรือเกือบทั้งปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างต่ำ ซึ่งปกติน้อยหน่าทั่วไปจะมีดอกติดผลเพียงปีละครั้งเท่านั้น น้ำหนักผลของ “น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร 2” ประมาณ 2–3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง และเสียบยอด

มีกิ่งตอนแท้ขายเพียงแห่งเดียวคือ ติดต่อ “สวนณัฐพนธ์ฟาร์ม” โทร. 08–6383– 3061 48/4 หมู่ 7 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”
_________

ที่มา ไทยรัฐ