ทปอ.เปิดศูนย์เฉพาะกิจรับมือทีแคสรอบ 4

ทปอ.เปิดศูนย์เฉพาะกิจรับมือทีแคสรอบ 4

*********
ให้คำปรึกษา-บริการคอมพิวเตอร์ หาวิธีลดเด็กเครียด-ปรับระบบ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ.เปิดเผยว่า ทปอ. จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบทีแคส รอบที่ 4 รอบแอดมิชชันกลาง วันที่ 12-16 มิ.ย.นี้ ทางเว็บไซต์

http://tcas.cupt.net/ ชำระเงิน วันที่ 12-17 มิ.ย. ประกาศทีแคส รอบ 4 แอดมิชชันกลางภายใน วันที่ 4 ก.ค.นี้ โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมรับสมัครจำนวน 62 แห่ง รวม 3,303 สาขาวิชา รับจำนวน 83,953 ที่นั่ง ทั้งนี้ ทปอ.จะเปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อให้คำปรึกษาการรับสมัคร ทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดคอมพิวเตอร์เพื่อการรับสมัคร ได้แก่

ภาคเหนือ ที่ ม.เชียงใหม่ โทร.0-5394-8914-18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ม.ขอนแก่น โทร.09-5671-6259 ภาคใต้ ที่ ม.สงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9255-8 ภาคกลาง ที่ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารอธิการบดี 2 มศก.

ส่วนกรุงเทพฯเปิด 5 ศูนย์ ได้แก่ 1.สจล. โทร. 0-2329-8203, 2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1623, 1626, 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการเฉพาะการสอบถาม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ โทร. 09-0995-1845, 09-4179- 8285, 4. ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โทร. 0-2564-4441-79 ต่อ 1633-1638, 09-1576-0868, 5.สำนักงาน ทปอ. ชั้น 3 สกอ.ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2354-3728, 0-2354-5150-2
ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอให้มีการปรับลดรอบการรับสมัครทีแคสลงจากจำนวน 5 รอบ เนื่องจากมากเกินไปทำให้เด็กเกิดความเครียดนั้น ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าวว่า ทปอ.พร้อมจะรับฟังข้อเสนอดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนออื่นๆเพื่อนำไปปรับปรุงระบบทีแคสให้ดีขึ้นต่อไป.
_________

ที่มา ไทยรัฐ