สส.ปูพรมปลุกคนไทยเลิกพลาสติก จัดวิ่ง Plogging เก็บขยะรอบกรุงเก่า

สส.ปูพรมปลุกคนไทยเลิกพลาสติก จัดวิ่ง Plogging เก็บขยะรอบกรุงเก่า

*********
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก ขยะพลาสติก แนวคิด “Beat Plastic Pollution: It you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution: It you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้ทุกประเทศร่วมกันรณรงค์เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาขยะพลาสติกที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน

จากข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกถึง 5 แสนล้านใบ ขณะที่ประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นถึงปีละ 2 ล้านตัน แต่กลับถูกนำกลับมาใช้ใหม่และนำไปจัดการอย่างถูกต้องรวมกันเพียง 0.5 ล้านตัน ยังคงเหลือเป็นขยะตกค้างสะสมถึงปีละ 1.5 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติก ต้องใช้ระยะเวลานับร้อยปีในการย่อยสลาย โดยขยะเหล่านี้ได้แพร่กระจายทั้งบนบกและทะเล ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดังนั้น พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมอบหมายให้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้วาระเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกิจกรรมภายในงาน นอกจากการประกาศเจตนารมณ์ “การลดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟม” จากหน่วยงานราชการทั้ง 20 กระทรวงแล้ว ยังมีการเสวนาถึงวิกฤติการณ์ปัญหาขยะพลาสติก บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 การจัดแสดงนิทรรศการ ตามประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมคู่ขนานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อสังคมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก โดยกิจกรรมจะมีอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเป็นกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018” ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นให้เกิดโมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการวิ่งเก็บขยะแบบ Plogging โดยเฉพาะแก้วน้ำและขยะพลาสติก

นางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนและความยั่งยืน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบกิจการห้างค้าปลีก “เทสโก้โลตัส” หนึ่งในภาคีความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เปิดเผยว่า เทสโก้โลตัสได้ริเริ่มรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2553 ผ่านโครงการ “ภูมิใจไม่ใช้ถุง” โดยเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ของไทย ที่ริเริ่มให้คะแนนคลับการ์ดแก่ลูกค้าที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาคเอกชนอื่น ๆ สนับสนุนนโยบายการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและร่วมกันงดรับถุงพลาสติก ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มรณรงค์จนถึงปัจจุบัน เฉพาะห้างเทสโก้โลตัสสามารถประหยัดถุงพลาสติกได้แล้วทั้งสิ้นกว่า 100 ล้านใบ ซึ่งวัดจากจำนวนคะแนนกรีนพอยท์ที่มอบให้ลูกค้ากว่า 3,000 ล้านแต้ม หรือคิดเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท และยังยืนยันจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติกในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป.
__________

ที่มา เดลินิวส์