“ห้ามพระจับเงิน” ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ??

“ห้ามพระจับเงิน” ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ??

*********
กรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทำบันทึกด่วนที่สุด ที่ 0001/06036 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด (พศจ.) เรื่อง ขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด โดยพศ.ประสงค์ที่จะขอข้อมูลจากวัดทั่วประเทศที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด กรณีที่พระภิกษุสงฆ์มิต้องถือเงินสด แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ

โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ พศ.ในฐานะโฆษก พศ. ชี้แจงว่า หนังสือดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอนวัด แต่เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติได้จริง หลักการคือ ภิกษุสงฆ์ไม่ต้องมาถือเงิน แต่ผ่านบัญชีส่วนกลาง เพื่อให้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำไปพิจารณาปรับใช้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยต่อไป

ขณะที่ นายรักสยาม นามานุภาพ นายกสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค ระบุว่าคำสั่งตามหนังสือ เป็นการบิดเบือนพระวินัยบัญญัติหรือไม่ เนื่องจากสิกขาบทตามพระธรรมวินัย ห้ามไม่ให้รับทองคำ หรือเครื่องประดับ แต่เรื่องธนบัตร ไม่ได้ห้ามรับ แต่จับได้ หากนำไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา
_________
ที่มา มติชน