‘ไทยรัฐ’ เตรียมมอบอาคารเรียนฉลอง ‘100 ปี กำพล วัชรพล’ ที่ จ.ตรัง

‘ไทยรัฐ’ เตรียมมอบอาคารเรียนฉลอง ‘100 ปี กำพล วัชรพล’ ที่ จ.ตรัง

*********
“ไทยรัฐ” มอบอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) จ.ตรัง ฉลอง “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” และในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่อง ผอ.กำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก…

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ เร่ิมต้นการฉลอง “100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล” และงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 โดยการมอบอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันที่ 18 มิ.ย.2561 เวลา 13.30 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 เปิดสอนครั้งแรกชั้น ป.1 มีนักเรียน 30 คน โดยใช้ถ้ำเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่อปี 2560 นายกำพลได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป จึงมีนโยบายสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นอีก 10 แห่งให้แล้วเสร็จพ.ศ.2562โดยได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านเกาะเต่าเข้าโครงการเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102

โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ ป้ายชื่อโรงเรียน เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคาร 100 ปีกำพล วัชรพล” นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาโรงเรียนแรก ในจำนวน 10 โรงเรียนที่สร้างเพิ่มขึ้น จากที่มีอยู่เดิม 101 โรงเรียน

สำหรับพิธีรับมอบอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นี้ ได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมพิธี อาทิ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางดุษณี ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และนายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ เครือไทยรัฐกรุ๊ป โดยนายชวนจะเป็นผู้กล่าวขอบคุณในนามประชาชนและชาวจังหวัดตรัง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 ที่จังหวัดตรัง

จากนั้นนายวัชร จะมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ให้แก่นายธนนนท์ ลดารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 และนายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มอบของที่ระลึกแก่นายวัชร

จากนั้นนายชวน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จะร่วมกันเปิดป้ายอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” และร่วมในพิธีลงนามเอกสารรับมอบอาคารเรียนดังกล่าว

นายมานิจ กล่าวว่า การสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นเจตนารมณ์ ผอ.กำพล ในการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนไทยท่ัวประเทศ โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดสร้างอาคารเรียนและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดบุคคลากรมาสอนตามหลักสูตร

ส่วนมูลนิธิไทยรัฐได้มอบเงินจัดตั้งมูลนิธิประจำโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์และโครงการต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรที่จัดทำเพิ่มเติมในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้แก่ หลักสูตรพลเมืองดีและหลักสูตรสื่อสารมวลชนศึกษา โดยมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท่ัวประเทศแล้วจำนวน 101 ใน 76 จังหวัด มีนักเรียนกว่า 30,000 คน

“ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ผอ.กำพล วัชรพล ในปี 2562 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้จัดสร้างโรงเรียนเพิ่มเป็นอนุสรณ์เพิ่มอีก 10 โรงเรียน รวมเป็น 111 โรงเรียน ดำเนินการแล้ว 6 โรงเรียน และในโอกาสที่ ผอ.กำพล ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนโดยจะมีการเฉลิมฉลองระหว่างปี 2561-2562

จึงเป็นโอกาสดีท่ีได้จัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกัน และการมอบอาคารเรียน 100 ปี กำพล วัชรพล ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 ที่ จ.ตรัง จึงถือเป็นการเร่ิมต้นกิจกรรมงานเฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาล ผอ.กำพล วัชรพล และการได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก ระหว่างปี 2561-2562 ด้วย” นายมานิจกล่าว


_________

ที่มา ไทยรัฐ