พระองค์ภา ทรงแนะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำ

พระองค์ภา ทรงแนะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำ

*********
เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังมีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษ

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อปี 2558 ที่แสวงหาแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำ โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุม ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับเรือนจำและผู้ต้องขัง จากนั้นในปีถัดมาจึงได้มีการตกลงและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กองทุนกำลังใจ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ที่เรือนจำเขาพริก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ถือเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นนวัตกรรมของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ Social Enterprise โดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริแนวดำเนินงานให้ผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัย แต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ได้เสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมที่เรือนจำเขาพริก จ.นครราชสีมา โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯและ รมว.ยุติธรรม รวมทั้งนายธนินท์-นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานและผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์เฝ้ารับเสด็จ ซึ่ง พล.อ.อ.ประจิน รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ประทานคำแนะนำให้ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อย โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในลักษณะของความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม ซึ่งการดำเนินการแบ่งเป็นโครงการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 2,400 ตัว พื้นที่ 20 ไร่,โครงการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่ 50 ไร่, โครงการสร้างระบบแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ไข่และสุกร พื้นที่ 10 ไร่ และโครงการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำนวน 256 ต้น กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อน จำนวน 1,536 ต้น พื้นที่ 16 ไร่ ซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนทางธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และผลตอบแทนจากการทำงาน เพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งยังจะเป็นที่ศึกษาดูงานของรูปแบบการเกษตรที่ทันสมัย และการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนอื่นๆได้ และโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ไว้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ภายหลังจากทรงพระ ดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในศูนย์ฯแล้ว

นายวิเชียร ทองพุ่ม ผอ.ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ได้พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เมื่อปี 2558 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบโครงการ 37,000 ไร่ แต่ได้มาทำการเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1,555 ไร่ โดยมีจำนวนผู้ต้องขังกว่า 4,200 คน ล้วนเป็นผู้ต้องขังชายต้องโทษไม่เกิน 15 ปี ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกฎเกณฑ์ว่าโทษต้องเหลือไม่เกิน 3 ปี ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงินปันผลร้อยละ 50 จากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน

โดยผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ ได้บอกว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และเปิดโลกอีกโลกหนึ่ง พอได้ลงมือ ก็ได้ความรู้ และยังสร้างรายได้ให้ตัวเองเป็นทุนเมื่อยามพ้นโทษอีกด้วย.
_________

ที่มา ไทยรัฐ