แผ่วปลาย

แผ่วปลาย

*********
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ร่าง ก.ม..เก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ลากยาวมาแล้ว 21 ปี ติดค้างลำกล้องมาแล้ว 11 รัฐบาล

แต่จนแล้วจนรอดยังคลอดไม่ได้สักที

จนมาถึงยุครัฐบาล คสช. นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศยืนยันจะผลักดัน พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดิน เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ทว่า…ผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่ ซึ่งผ่านการลงมติเห็นชอบจากที่ประชุม สนช. วาระแรก ตั้งแต่ต้นปี 2560
แต่จนป่านนี้ยังแช่เบ้าอยู่ที่เดิม!!

ล่าสุด มีข่าวจากที่ประชุม สนช.ว่าจะเลื่อนการลงมติร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินฯ ในวาระ 2 และวาระ 3 ออกไปอีก 1 ปี

แช่ตู้เย็นไว้รอไปรัฐบาลใหม่โน่นเลย

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า การเตะถ่วงร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินฯ ออกไปอีก 1 ปี ทั้งๆที่ร่าง ก.ม.ฉบับนี้ เป็น ก.ม. สำคัญของรัฐบาล คสช.
ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างแรง!!

เพราะแสดงว่ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนที่ “นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์” ได้แถลงไว้เอง

แถมไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ ปัญหาเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย
ถามว่า เหตุใดรัฐบาล “นายกฯบิ๊กตู่” จึงเปลี่ยนใจ ชะลอการประกาศใช้ ก.ม.เก็บภาษีที่ดินออกไปอีก 1 ปี??

“แม่ลูกจันทร์” มองว่า เหตุที่รัฐบาลยื้อร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่น่าจะเกิดจากเงื่อนไข 3 ประการคือ…

1,เพราะ ก.ม.ฉบับนี้จะส่งผลกระทบกลุ่มทุนยักษ์ที่ถือครองที่ดินจำนวนมหาศาลไว้ในมือหาก ก.ม.ฉบับนี้ประกาศใช้พวกแลนด์ลอร์ดขาใหญ่ จะต้องจ่ายภาษีที่ดินอานตะไท

2,มีกระแสต่อต้านจากภาคธุรกิจเอกชนว่าการเก็บภาษีที่ดินจะกระทบการลงทุนจะเป็นปัจจัยลบให้เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว

3,ก.ม.เก็บภาษีที่ดิน อาจกระทบแผนสืบทอดอำนาจของ คสช.อาจถูกนำไปโจมตีว่ารัฐบาลถังแตก จึงต้องเก็บภาษีที่ดินแก้ขัดหนักขัดเบา

“แม่ลูกจันทร์” โดยส่วนตัว สนับ สนุน ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดินเพราะที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทย 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในการครอบครองของคนกลุ่มนิดเดียว

ฉะนั้น ใครที่ถือครองที่ดินจำนวนมาก จึงควรต้องจ่ายภาษีที่ดินเพื่อความเป็นธรรมไม่ได้เป็นธรรมอย่างเดียว…ยังเป็นเงินอีกก้อนโตเพราะเมื่อ ก.ม.ภาษีที่ดินประกาศใช้จะทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 28,000 ล้านบาทต่อปี

ส่วนใครที่ไม่มีที่ดิน หรือมีที่ดินแปลงเล็กได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินตามกติการ่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดิน จึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม
แต่ปัญหาของประเทศไทยคือ คนกลุ่มเล็กนิดเดียว ซึ่งครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ ดันเสียงดังกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีที่ดิน และไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดิน

จึงทำให้ร่าง พ.ร.บ.เก็บภาษีที่ดิน ซึ่งผลักดันมาแล้ว 21 ปี ยักแย่ยักยันมาแล้ว 11 รัฐบาล ต้องถูกแช่เย็นต่อไปอีก 1 ปี? หรือ 2 ปี? หรือ 3 ปี?
หรืออาจสูญหายไปไม่โผล่กลับมาอีกเลย.

“แม่ลูกจันทร์”
________

ที่มา ไทยรัฐ