“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา “พระสังฆราช”

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา “พระสังฆราช”

*********
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เฟซบุ๊ก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เผยแพร่ข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 91 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันเดียวกันเฟซบุ๊ก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โพสต์ข้อความ ขอประทานถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 91 พรรษา 26 มิถุนายน 2561.
________

ที่มา มติชน