นักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นไทยเพิ่มต่อเนื่อง

นักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นไทยเพิ่มต่อเนื่อง

*********
Big Data Analysis นักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นไทยเพิ่มต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้แม้จะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง แต่ถ้าดูการขยายตัวของตลาดหุ้นไทยแล้ว ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักลงทุนรายใหม่ ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนบัญชีของนักลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบ 5 แสนบัญชี หรือเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.09 ล้านบัญชีในปี 2557 มาอยู่ที่ 1.56 ล้านบัญชีในปัจจุบัน

ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติเองแม้จะมียอดขายสุทธิต่อเนื่องในช่วงนี้แต่สัดส่วนการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยถือว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากระดับ 21% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปี 2557 มาอยู่ที่ระดับ 37% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในปัจจุบัน

1_6

ส่วนมูลค่าตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของตลาดหุ้นไทย ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากระดับ 13.8 ล้านล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 16.54 ล้านล้านบาท ในปัจจุบัน

ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยเพิ่มจากระดับ 4.16 หมื่นล้านบาทต่อวัน ในปี 2557 มาอยู่ที่ระดับ 6.49 หมื่นล้านบาทในปัจจุบันสะท้อนภาพการเติบโตที่ดีต่อเนื่องของตลาดทุนไทย
__________

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ