ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย แทน บัณฑูร ล่ำซำ

loading...

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งน.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะจัดการ มีผลตั้้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63

Facebook Comments
loading...