ครม.ไฟเขียวตั้ง 2 อธิบดี

ครม.ไฟเขียวตั้ง 2 อธิบดี

ครม.ไฟเขียวตั้ง “ทวี” นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน “สรพงษ์” ขึ้นแท่นอธิบดีกรมการขนส่งทางราง “ชัยวัฒน์” ยันเป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสม ขณะที่การสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ ชี้ต้องมีคุณสมบัติบริหารโครงการก่อสร้างอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 2 ราย ได้แก่ นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ดำรงตำแหน่งอธิบดี ขร. ทั้งนี้ตั้งแต่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

โดยการเสนอแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมนั้น ตนเชื่อมั่นในการพิจารณาของนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพราะทำงานที่กระทรวงคมนาคมมานานกว่า 35 ปี รวมทั้งตนมองว่าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นเรื่องความสามารถด้านการบริหาร ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถโยกย้ายอะไรได้เลย และมั่นใจว่าผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมทุกคนมีความรู้ความสามารถผ่านหลักสูตรการอบรม และผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามากสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานได้ดี
ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมคนแบบ Put the right man on the right job คือ เลือกคนให้ตรงกับงาน ดังนั้นจึงไม่กังวล และมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะสามารถบริหารงานได้ดี โดยในส่วนของนายทวี แม้จะไม่ใช่ลูกหม้อของ ทย.ก็สามารถทำงานได้ เพราะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกนุ่มนวล มั่นใจว่าจะบริหารคนได้ดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การด้านงานท่าอากาศยานมาก่อน เพราะเคยลาออกจากราชการไปทำงานที่บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ก่อนกลับเข้ามารับราชการอีกครั้ง
ขณะที่นายสรพงษ์ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจงานระบบรางดี เพราะทำงานด้านระบบรางมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลัก และสายรองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (M-MAP) โครงการรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เดินหน้าได้ ตนจึงมั่นใจว่าจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายชัยวัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า การสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) คนใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครคัดเลือก ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้ง ตนจะคำนึงหาผู้ที่สามารถบริหารงานโครงการของการรถไฟที่อยู่ในแผนอีก 4 – 5 ปีข้างหน้า ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจงานก่อสร้าง และโครงการต่างๆ พร้อมต้องเก่งเรื่องงานองค์กร เนื่องจากในอนาคต ร.ฟ.ท.จะมีบริษัทลูก ตลอดจนต้องเก่งด้านการเงิน เพื่อบริหารจัดการได้ดี