ส.ป.ก.ขีดเส้นตาย ให้เวลา ปารีณา 7 วัน

ส.ป.ก.ขีดเส้นตาย ให้เวลา ปารีณา 7 วัน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งเสริม เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก แถลงกรณีการครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์มใน ตำบล รางบัว อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี ของ นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐว่า การถือครองที่ดินของนางสาว ปารีณา อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการเข้ามาครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่สำคัญมีสถานะเป็น ส.ส. และไม่เข้าเกณฑ์เป็นเกษตรกร โดย ส.ป.ก. จะส่งหนังสือเรียกคืนที่ดินให้ผู้ถือครองภายใน 2 ถึง 3 วันนี้ หลังจากได้รับหนังสือ ผู้ถือครองจะต้องดำเนินการคืนพื้นที่ 682 ไร่ ภายใน 7 วัน
หากนางสาว ปารีณา ไม่คืนที่ดินภายใน 7 วันนับแต่มีคำสั่ง ส.ป.ก. จะใช้มาตรา 44 คำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ยึดที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมยืนยัน ยังไม่มีการดำเนินคดีกับ ส.ส.ปารีณา เนื่องจากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับที่ดินฟาร์มไก่ จำนวน 682 ไร่ ประกอบด้วย แปลงหมายเลข 73 เนื้อที่ 417 ไร่ ทำโรงเลี้ยงไก่ แปลงหมายเลข 75 เนื้อที่ 190 ไร่ เลี้ยงวัว ปลูกหญ้า แปลงหมายเลข CL 424 เนื้อที่ 48 ไร่ เลี้ยงวัว ปลูกหญ้า และแปลงหมายเลข 74 เนื้อที่ 27 ไร่ ใช้วางมูลไก่
อย่างไรก็ตามต้องขอโทษที่ประชาสัมพันธ์ล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ แต่ยืนยันว่าทำตามระเบียบและไม่เลือกปฏบัติ โดยที่ดินทุกแปลงที่ครอบครองไม่ถูกต้องจะยืดคืนทั้งหมด

ด้านนายนภดล ตันติเมฆิน ผอ.สำนักกฎหมาย กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดี แต่หากผู้ถือครองที่ดินไม่ให้ความร่วมมือ จึงจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการดำเนินคดีอาญา กรณีป้องปัดขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบทำประโยชน์เกษตรกรรม
ทั้งนี้ยังสั่งการให้ ส.ป.ก.ตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่อาจมีคำสั่งครอบครองไม่ถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ ส.ป.ก.สำรวจพื้นที่ต่างๆ มาแล้วใน จังหวัด ราชบุรี มี 9 แปลงที่มีผืนใหญ่เกิน 500 ไร่