เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า

เช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่า เมื่อพนักงานบริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 402 หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เกือบ 1,000 คน มาถึงหน้าบริษัทฯแล้วแต่ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ เพราะโรงงานปิดประตูรั้วไว้อย่างแน่นหนา พร้อมติดป้ายประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลที่ว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปิดกิจการอันสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โดยปิดกิจการบริษัทฯ นี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าวเหมือนฟ้าผ่าคนงานให้ตายทั้งเป็น เพราะต่างบอกว่าไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน ทำให้ตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว และรู้สึกมืดแปดด้านแม้โรงงานจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมาย นับเป็นข่าวร้ายต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง

จากนั้นพนักงานทุกคนไปรวมตัวกันที่สำนักงานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบริษัทฯ มากนัก เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพนักงานทุกคน เพราะหลายคนเห็นว่าการปิดโรงงานไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน เนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้พนักงานไม่ได้หางานที่อื่นรองรับไว้ก่อน และพนักงานส่วนใหญ่ก็ยังอยากทำงานต่อ ไม่อยากถูกเลิกจ้าง
นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานสภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย กล่าวว่า หลังจากนี้จะติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ เพราะพวกตนไม่เชื่อว่า การเลิกจ้างครั้งนี้เป็นเพราะบริษัทขาดสภาพคล่อง แม้ยอดส่งออกของชิ้นส่วนยานยนต์จะลดลง แต่ไม่ได้ลดลงถึงกับต้องปิดตัว เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ยังเดินหน้าได้ ตอนนี้สมาชิกของสภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยส่วนหนึ่ง ตกลงกันว่ายังไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจนกว่าจะรู้อย่างชัดเจนว่าบริษัทจะทำอย่างไรต่อไป และสาเหตุที่แท้จริงของการปิดกิจการครั้งนี้

“จากการพูดคุยกับพนักงานหลายๆคน บอกเหมือนกันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นแบบกะทันหัน ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเตือนว่าบริษัทจะเลิกจ้าง เพราะจ่ายเงินเดือนครบ จ่ายค่าล่วงเวลาครบ แต่มีบางเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้คือ เรื่องการขอขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าโอที รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯนัดจะให้คำตอบในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ แต่ยังไม่ทันถึงวันนัดหมาย ก็มาประกาศปิดกิจการเสียก่อน จึงไม่น่าเชื่อว่า การปิดกิจการครั้งนี้มาจากพิษของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อีกทั้งมีข้อให้สงสัยด้วยว่า ถ้าบริษัทฯไปไม่ไหวจนต้องประกาศปิดกิจการนั้น ทำไมยังผลิตสินค้าส่งให้ลูกค้าตามออร์เดอร์ที่รับมาอีก”
ต่อมาหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางเข้ารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีนายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงข้อกฎหมายให้พนักงาน/ลูกจ้างทั้ง 997 คนรับทราบ เป็นเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแก่แรงงานที่บริษัทปิดกิจการกระทันหัน, การรับค่าชดเชยการว่างงาน,การใช้สิทธิ์จากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตลอดจนการฝึกทักษะฝีมือของผู้ใช้แรงงานกันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น และบริษัทฯต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นายอำนวย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุ ได้เข้าตรวจสอบบริษัทฯทันที ว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งพบโรงงานทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้พนักงานทั้ง 997 คนได้รับทราบแล้ว หาพนักงานรายใดที่รู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มาแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ ไปร้องที่ศาลแรงงานได้เช่นกัน
นายอำนวยฯ กล่าวอีกว่า ในปี 2562 นี้ มีบริษัทฯ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่เลิกจ้างพนักงานหรือปิดกิจการชั่วคราวรวมแล้วประมาณ 15 แห่ง แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอนาคตหรือไม่ เพราะมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเพื่อรองรับกับภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ขอให้ฝ่ายลูกจ้างทุกคนทำงานให้เต็มกำลังความสามารถและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ส่วนนายจ้างควรต้องชี้แจงให้ลูกจ้างทราบและทั้งสองฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหาทางออกร่วมกันแบบสันติวิธี

สำหรับบริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เกี่ยวกับยาง และเพิ่งครบรอบ 50 ปี ไปเมื่อปีที่ผ่านมา มีพนักงานอยู่ในความดูแลเกือบพันคน นับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ อีกรายหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่ในส่วนของเงินชดเชยที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบหลังจากประกาศปิดกิจการในครั้งนี้มียอดเงินประมาณ 114 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ กำหนดวันจ่ายไว้ให้วันที่ 23,24 และ 25 หลังจากนั้นหากใครไม่มารับ จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานรายนั้นๆ