‘ขนส่งทางบก’เตือน ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารในทุกกรณี

‘ขนส่งทางบก’เตือน ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารในทุกกรณี

‘ขนส่งทางบก’เตือนรถโดยสารสาธารณะ ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารในทุกกรณี ชี้การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณจีพีเอสมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดกวดขันและจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้การเดินทางความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด เพิ่มความมั่นใจและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชน โดยได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รวมถึงกรณีที่มีพฤติกรรมฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในทุกกรณี ทั้งนี้ได้ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางรายที่หลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณจีพีเอส ทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบจีพีเอส การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ใช้ ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งและไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งอีกด้วย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับรถประมาทหวาดเสียว ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กรมการขนส่งทางบก หรือโทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายจิรุตม์ กล่าวว่า เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง และขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ซึ่งสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องเป็นทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ ทั้งนี้สามารถร่วมติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีแอลทีจีพีเอส ซึ่งจะแสดงตำแหน่งพิกัด และความเร็วของรถเช่นเดียวกับที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบจีพีเอส กรมการขนส่งทางบกทั้งที่ส่วนกลางและศูนย์ฯจีพีเอสในแต่ละจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

“หากพบผู้ขับรถใช้ความเร็วหรือขับรถโดยประมาท ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซาก จะดำเนินมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกราย กรณีพบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ”นายจิรุตม์กล่าว