แบงก์ชาติ เผยส่งออก11เดือนปี’62 ติดลบ3.4%

แบงก์ชาติ เผยส่งออก11เดือนปี’62 ติดลบ3.4%

นางสาวพรเพ็ญ สดศรีชัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า มูลค่าส่งออกเดือนพฤศจิกายนติดลบ 7.7% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนส่งผลต่อการส่งออกหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังติดลบจากระยะเดียวกันปีก่อน ประกอบกับมีปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันบางรายส่งผลให้การส่งออกสินค้าหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหดตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ทั้งนี้ สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ติดลบตามปริมาณการส่งออก รวมทั้ง ยานยนต์และชิ้นส่วนติดลบสูงโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลีย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการผลิตและการค้าโลกจากสภาวะกีดกันทางการค้าที่ผ่านมา มีส่วนทำให้สินค้าไทยถูกทดแทนด้วยสินค้าจากจีน ในตลาดอาเซียน อาทิ เครื่องปรับอากาศ อย่างไรก็ดี การส่งออกยางล้อไป สหรัฐขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลของการทดแทนสินค้าจากจีน และการส่งออกน้ำตาลและไก่แช่แข็งไปจีนขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ช่วง 11 เดือนที่ผ่านมาของปี 2562 มูลค่าส่งออกติดลบประมาณ 3.4%
“แนวโน้มมูลค่าการส่งออกในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ มูลค่าการส่งออกน่าจะติดลบน้อยลงเนื่องจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า ทำให้คาดว่าการส่งออกทั้งปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับประมาณการที่คาดไว้ที่ติดลบ 3.3% ส่วนปี 2563 มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะปรับดีขึ้นคาดขยายตัว 0.5% จากทิศทางการค้าโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามความชัดเจนสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐและจีน แต่ยังต้องติดตามใกล้ชิดเพราะยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนอยู่” นางสาวพรเพ็ญ กล่าว