อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนสักการะ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนสักการะ

อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนสักการะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารวธ.และเจ้าหน้าที่ ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ที่มณฑปบนรถบุปผชาติ เคลื่อนขบวนออกจากประตูวิเศษไชยศรี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดยวธ. บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เวลา 19.00 – 21.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรมไทย เวลา 21.30 น. พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เวลา 22.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเวลา 23.40 น. เจริญจิตตภาวนา และเวลา 24.00 น. ประธานพิธีลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง สวดมนต์บทชยันโต และพิธีถวายพระพรชัยมงคล และในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล

“อีกทั้งในปีนี้ วธ.ขอความร่วมมือองค์การศาสนาอื่นเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ จัดพิธีนมัสการข้ามปี อธิษฐานโต้รุ่ง ณ คริสตจักรทั่วประเทศ, ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นปีใหม่ ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ เวลาตามความเหมาะสมของแต่ละศาสนสถาน, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งแต่วันที่ 31ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และวัดเทพมณเฑียร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น. และศาสนาซิกข์ จัดที่คุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562” นายอิทธิพล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วธ.ได้จัดช่องทางพิเศษ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ที่วัดสำคัญ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม เวลา 08.00-16.30 น. มีบริการรถรับ-ส่งฟรีแก่ประชาชนที่มาไหว้พระ ณ 10 วัดสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  และวัดวชิรธรรมสาธิต ทั้งนี้ วธ.ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563