พุทธบริษัทไทย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี

พุทธบริษัทไทย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี

พุทธบริษัทไทย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี “จากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ” ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อคืนวันที่31ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และพุทธศาสนิกชาวไทย ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ปริมณฑลต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

พระธรรมโพธิวงศ์แสดงธรรมตลตอนหนึ่งความว่า “จุดผ่านขององค์พระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรมานับชาติไม่ได้ ล้วนผ่านอุปสรรคมานับปการ จนถึงจุดเปลี่ยนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจึงอาศัยวิธีเดินตามรอยบาทพระศาสดา เคลื่อนไปให้พ้นอุปสรรค เภทภัย ข้ามไปสู่ชัยชนะของชีวิต ด้วยแสงสว่างแห่งพระธรรมอันเป็นเครื่องนำทาง วันสิ้นปีเก่า เราต้อนรับศักราชใหม่ที่ก้าวเข้ามา เราอยู่ในโลกของความเปลี่ยนแปลง จึงต้องสร้างพลังทางจิตใจให้เสถียร มีสติสัมปชัญญะทุกย่างก้าว เพื่อการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆของชีวิตไปได้ในทุกปี”
จากนั้นเวลา 22.30 น. เวลาท้องถิ่นอินเดีย อันตรงกับเวลาเที่ยงคืนของประเทศไทย คณะพุทธบริษัทจึงร่วมสาธยายมนต์อีกครั้ง ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา