“เครือซีพี-ทรู” จับมือสมาคมคนตาบอดฯ

“เครือซีพี-ทรู” จับมือสมาคมคนตาบอดฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือฯ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เดินทางลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและครอบครัวของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝึกอบรมให้ผู้พิการทางการมองเห็นและทางร่างกายได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการทำธุรกิจเกษตรด้วยการวางแผน จัดหาวัตถุดิบ คัดแยก บริหารต้นทุนรวมทั้งจัดหาตลาดอย่างครบวงจร
ในโอกาสนี้ นายนพปฎล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้พิการที่จบหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการเกษตรให้มีทักษะด้านการปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐาน พร้อมชมการทำงานของโรงคัดแยก โรงทำก้อนเชื้อเห็ด ผักไฮโดรโปนิกส์ แปลงสาธิต และบ่อปลาภายในโครงการ

จากนั้นคณะทั้งหมดยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการด้วย คือ แปลงพริกซุปเปอร์ฮอตของคุณยาย บุณทัน นันอภัย อายุ 69 ปี เกษตรกรผู้พิการทางสายตา และแปลงพริก กระเทียม รวมทั้งเกษตรผสมผสานที่ ต.นาจารย์ ของนางอัชรา นัยวัตร์ อายุ 41 ปี เกษตรกรผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมโครงการนี้เป็นปีแรก
นายนพปฎลกล่าวว่า วัตถุดิบจากโครงการนี้มีคุณภาพมาก เครือฯ ภูมิใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรผู้พิการให้มีอาชีพและสร้างรายได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในอนาคตมองเห็นถึงศักยภาพของผลผลิตจากเกษตรกรผู้พิการที่จะสามารถต่อยอดสร้างแบรนด์ของตัวเองที่มีคุณค่าวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเพื่อส่งต่อคุณค่าให้กลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องการสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างยั่งยืนได้

ด้านนายต่อพงศ์ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการว่า จากการรวมตัวเครือข่ายเกษตรกรผู้พิการกว่า 27 ครอบครัว ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมทำการเกษตรปลูกพริกขี้หนูพันธุ์ซูเปอร์ฮอต หอมแขก และกระเทียมไทย ผ่านการสนับสนุนจากเครือซีพีและทรูในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรให้มีทักษะในการปลูกพริกให้ได้มาตรฐาน โดยผลผลิตที่ได้จะถูกส่งไปยังโรงคัดแยกผักที่ได้มาตรฐาน GMP ภายในสมาคมฯ ซึ่งมีผู้พิการหลายประเภทที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 เช่น ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เข้ามาทำงานคัดแยกพริก และผักอื่นๆ ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานซีพีแรม (CP RAM) ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตข้าวกล่องจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพริกถือเป็นวัตถุดิบหลักที่ทาง CP RAM รับจากสมาคมฯ ซึ่งเป็นรายเดียวในภาคอีสาน
“วันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการปลูกพริกที่พลิกชีวิตให้กับคนพิการเลยทีเดียว เพราะนอกจากผู้พิการเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานที่สมาคมฯ ทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแล้ว ขณะเดียวกันยังสร้างรายได้ให้สมาคมคนตาบอดฯ เฉลี่ยเดือนละ 2.4 แสนบาทต่อเดือนในการขยายการทำเกษตรไปสู่การเลี้ยงปลาดุก การทำโรงเพาะเห็ด และทำแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ รายได้เหล่านี้ได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมของสมาคมฯ และบางส่วนถูกนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเครือข่ายอีกด้วย” นายต่อพงศ์กล่าว
สำหรับวัตถุดิบจากเครือข่ายเกษตรกรผู้พิการที่ จ.กาฬสินธุ์ ส่งโรงงาน CP RAM ที่จ.ขอนแก่น ครั้งละ 700-800 กิโลกรัม จากนั้นถูกนำไปผลิตข้าวกล่องวางขายเซเว่นอีเลฟเว่น 5 เมนู คือ กะเพราหมู กะเพราไก่ ลาบ ปลาผัดพริก และผัดซีอิ๊ว

ขณะที่มุมมองจากกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ภูมิใจที่ทำให้มีอาชีพ แก้ปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้มีรายได้เฉลี่ยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน ไม่เหมือนในอดีตที่ปลูกผักแต่ไม่มีตลาดรองรับ

ขณะที่ผู้พิการอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานในโรงคัดแยกวัตถุดิบที่สมาคมฯ กล่าวว่า โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้พิการได้รับโอกาสทำงานที่เหมาะสม พึ่งพาตัวเอง และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว