เมืองหมอก

เมืองหมอก

สภาพฝุ่นขาวโพลน ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา กรุงเทพฯ คุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ อากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สาวออฟฟิศใส่หน้ากากอนามัย (รูปเล็ก) ป้องกันฝุ่นละออง เดินอยู่บนสกายวอล์ก ช่องนนทรี.