ทำนายอนาคตสยามและเอเชีย ที่บันทึกไว้ในรัชกาลที่ 5

ใน ค.ศ. 1874 (พ.ศ. 2417) ราวต้นรัชกาลที่ 5 ชาวตะวันตกเคยทำนายสถานะและค่านิยมของราชอาณาจักรสยามไว้ในเอกสารที่ตีพิมพ์ออกสู่สาธารณะ เอกสารชิ้นนี้นับว่ามีความเก่าที่สุดเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากความเชื่อของคนภายนอกที่มองล่วงหน้าประเทศของเราในยุคจักรวรรดินิยมเรืองอำนาจในสมัยที่นักจัดระเบียบโลกมองเอเชียว่าเป็นรัฐล้มเหลวและตกต่ำถึงขีดสุด กระแสการเปิดประเทศจนเกิดสนธิสัญญากับต่างชาติ และการรับแนวคิดแบบตะวันตกของผู้นำสยาม(รัชกาลที่ ๔) เป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางโดยนักจัดระเบียบโลก ชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกัน สวนกระแสความต้อยต่ำของผู้นำท้องถิ่นอื่นๆ แม้กระทั่งจีนก็ยังถูกโจมตีและจัดอันดับไว้ต่ำสุดของเอเชีย อานิสงส์นี้ส่งต่อไปยังรัชกาลที่ 5 ในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสและมีอนาคต คำทำนายบางตอนเปรียบเทียบฐานะของสยามกับชาติมหาอำนาจเก่าอย่างจีนและญี่ปุ่นไว้อย่างมั่นใจ “ราชอาณาจักรสยามซึ่งปกครองโดยกษัตริย์มาตั้งแต่ต้นเป็นเวลานับพันปีมีความเป็นอารยะและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในลำดับต้นๆ ของเอเชียดูเหมือนมีอนาคตที่สุดในสายตาคนภายนอก รัชกาลปัจจุบัน

Read more

มีการประพรมน้ำพุทธมนต์ครั้งแรก ประสงค์สิ่งใด

สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา (จบ) การประพรมน้ำพุทธมนต์ครั้งแรก บอกไว้ก่อนว่า ถึงแม้ว่าข้อมูลจะมีปรากฏในพระสูตรในพระไตรปิฎก แต่ก็น่าเชื่อว่าเขียนขึ้นและเพิ่มเติมภายหลัง เหตุผลง่ายๆ ก็คือ พระพุทธเจ้ามิได้ทรงต้องการให้พระสูตรของพระองค์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ การทำน้ำพระพุทธมนต์และประพรมเพื่อขจัดภูตผีร้ายไม่น่าจะเป็นพุทธประสงค์ ก็ขอเล่าตามตำนานก็แล้วกัน ที่เมืองไพศาลี เมืองหลวงของแคว้นวัชชีของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีเกิดโรคระบาด (อหิวาตกโรค หรือโรคห่า) ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก เดือดร้อนไปทั่วเมือง กษัตริย์ลิจฉวีนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองไพศาลี พระพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จไปตามคำนิมนต์ ทรงมีพุทธบัญชาให้พระอานนท์ พุทธอนุชา สวดรัตนสูตร อันว่าด้วยพระคุณของพระรัตนตรัย เพื่อขจัดโรคร้ายและอำนวยสวัสดีมงคลแก่ชาวเมืองไพศาลี พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบกำแพงเมือง

Read more

21 มกราคม พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ถูกตัดสินประหาร

21 มกราคม ค.ศ. 1793 พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ถูกตัดสินประหารด้วยกิโยติน นับเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์การล้มล้างกษัตริย์โดยประชาชน ก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้าสู่ความโกลาหล การนองเลือด และสงครามที่มาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ จนถูกขนานนามว่าเป็นยุคแห่งความหวาดกลัว (The Terror) เหตุการณ์การประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมพระนาง มารี อังตัวเนต พระมเหสี ถูกนักประวัติศาสตร์การเมืองวิเคราะห์ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจาก “การแก้ปัญหาทางการคลังของประเทศ” พระเจ้าหลุยส์ที่ 16

Read more

การร่วมเพศใน Lupanar สถานบริการมีชื่อในปอมเปอีที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

คนโบราณมักกล่าวกันว่าอาชีพที่เก่าแก่อันดับต้นๆ ในโลกอาชีพหนึ่ง มักมีชื่อ “ขายบริการทางเพศ” ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นจริงแค่ไหน แต่เชื่อว่าประโยคนี้ไม่ห่างไกลจากความเป็นจริงนัก โดยเฉพาะหากไปเปิดข้อมูลจากการศึกษาของนักวิชาการที่เจาะลึกเกี่ยวกับอาคารขายบริการแบบถูกต้องตามกฎหมายแหล่งใหญ่ที่สุดในแถบปอมเปอี ในช่วงภูเขาไฟวิซุเวียส (Vesuvius) ระเบิดเมื่อปีค.ศ. 79 เมืองปอมเปอีเป็นเมืองขนาดกลาง ประชากรประมาณ 11,000 ราย มีชุมชนและโครงสร้างสาธารณูปโภคและสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรือง แต่ทันทีที่ภูเขาไฟระเบิด ภัยธรรมชาติสร้างความเสียหายและคร่าชีวิตชาวโรมันจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์กันว่ามีผู้เหลือรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ขณะที่ซากปรักหักพังซึ่งยังหลงเหลืออยู่ยังเป็นหลักฐานที่นักโบราณคดียังคงศึกษากันมาจนถึงทุกวันนี้ และเป็นที่เล่าลือกันว่า ปอมเปอี ถูกค้นพบร่องรอยในศตวรรษที่

Read more

การชักว่าวมีมาเมื่อไรทำให้คนตาบอดจริงหรือ? พัฒนาการความเชื่อเรื่องสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างไร!

“ชักว่าว” หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของผู้ชายเป็นกิจกรรมผ่อนคลายความต้องการทางเพศที่มีต้นทุนต่ำและปลอดภัยมากที่สุดวิธีการหนึ่ง นับเป็นวิธีการที่มนุษย์รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่โบราณกาล และยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แตกต่างกันไปตามแต่วัฒนธรรม ตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณ การชักว่าวเป็นกิจกรรมแห่งการสร้างสรรค์ เห็นได้จากตำนานของเทพอาตุม (Atum) สุริยเทพซึ่งให้กำเนิดบุตรชายคือเทพชู (Shu) และบุตรสาวเทพเทฟนุต (Tefnut) ด้วยการชักว่าวออกมา และยังเป็นที่เชื่อกันว่ากระแสน้ำในแม่น้ำไนล์ก็เกิดขึ้นจากการ “หลั่ง” ของเทพอาตุม ความเชื่อดังกล่าวจึงเป็นที่มาของพิธีกรรมของฟาโรห์ที่จะต้องออกมาชักว่าวลงแม่น้ำไนล์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำท่าในอาณาจักรของพระองค์จะอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับชาวกรีกโบราณที่มิได้รังเกียจการชักว่าว และยังมองว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวถือเป็นสิ่งทดแทนการร่วมเพศที่ได้ผลดี ชาวกรีกโบราณมองว่า ความขุ่นข้องทางเพศถือเป็นพลังด้านลบ จึงสนับสนุนให้ชักว่าวเพื่อปลดปล่อยแรงกดดันดังกล่าวเสีย ในตำนานปรัมปราของกรีก ดิโอจีนีส

Read more

16 ม.ค. 2500 เริ่มจัดวันครูครั้งแรก ใครออกคำสั่งให้จัด

วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันที่เริ่มจัดวันครูครั้งแรกในประเทศไทย โดยมาจากดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เดิมทีนั้น ทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย ในการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ

Read more

ก่อนจะเป็นรัฐอิสลามอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ เดิมทีประเทศอิหร่านถูกปกครองโดยกษัตริย์

ก่อนจะเป็นรัฐอิสลามอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ เดิมทีประเทศอิหร่านถูกปกครองโดยกษัตริย์มาเป็นเวลานาน เรารู้จักดินแดนแถบนี้กันในชื่อว่าเปอร์เซีย ก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อประเทศในปี ค.ศ.1934/พ.ศ.2477 ไปใช้ชื่อ “อิหร่าน” แทน จุดเปลี่ยนสำคัญในการไปสู่รัฐอิสลามต้องเริ่มจากสถานการณ์ย้อนไปเมื่อการแพร่ขยายอิทธิพลตะวันตกรุกคืบมาในเปอร์เซีย โดยเฉพาะอังกฤษที่เข้ามาหาประโยชน์จากการขุดเจาะน้ำมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นชาติตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในประเทศ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาติตะวันตกยังเข้ามาคุกคามและแย่งชิงผลประโยชน์ ทั้งรัสเซีย อังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา คนในประเทศเริ่มไม่พอใจนำไปสู่กระแสต่อต้านตะวันตกขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และเอกราชของชาติ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาติตะวันตกได้เข้าควบคุมประเทศอิหร่านโดยบีบให้กษัตริย์เรซา ชาห์ ข่าน

Read more

16 มกราคม 2535 หลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบล ถ่ายภาพ กับ พระภิกษุชาวต่างชาติที่มาอุปสมบทกับท่าน

วันที่ 16 มกราคม 2535 “หลวงปู่ชา” หรือ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) มรณภาพอย่างสงบในวัย 74 ปี หลวงปู่ชา เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2461 ที่บ้านจิกก่อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในครอบครัวชาวนาอีสานทั่วไป หลวงปู่ชามีโอกาสร่ำเรียนทางโลกเล็กน้อยก็เข้าสู่เส้นทางธรรม เริ่มจากการบรรพชาเป็นสามเณรระยะหนึ่ง ต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุ ที่วัดก่อใน

Read more

เขมร ช่วงวิกฤติ ร.ศ.112 คือใคร? มีบทบาทอย่างไรท่ามกลางความแตกแยกในราชสำนักเขมร!

ในระหว่างที่วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 เกิดขึ้นนั้น ว่ากันว่ากรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางของจารชนนานาชาติที่ถูกส่งเข้ามาหาข่าวเพื่อกระทำจรยุทธ์ในอันที่จะโฆษณาชวนเชื่อและปลุกปั่นให้เกิดความระส่ำระสายก่อนที่เรือรบฝรั่งเศสจะถูกส่งเข้ามาเพื่อเผด็จศึกเป็นขั้นตอนสุดท้าย นักประวัติศาสตร์ทั้งไทยและเทศกล่าวถึงบุคคลหลายเชื้อชาติที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาช่วงชิงพื้นที่ข่าวและสืบราชการลับให้กับหน่วยข่าวกรองของตน ในจำนวนนี้มีชาวฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี เดนมาร์ก เบลเยียม และฮอลแลนด์ หรือแม้แต่คนไทยเอง ข้อมูลใหม่พบว่าในระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2436 ได้มีเจ้านายเขมรองค์หนึ่งเล็ดลอดเข้ามายังกรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน จากนั้นก็บ่ายหน้าตรงไปยังปารีสด้วยเหตุผลอันไม่เป็นที่เปิดเผย เขาคือใคร และทำไมประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยให้ความสำคัญกับคนๆ นี้ หลักฐานหลายชิ้นในรูปแผนที่และภาพกราฟิกแสดงความลึกของร่องน้ำสันดอนและที่ตั้งป้อมปืนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งของปืนใหญ่เสือหมอบและคลังแสงภายในป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทร

Read more