ญี่ปุ่นตั้งค่ายทหารที่ “สวนลุมพินี”สงครามโลกครั้งที่ 2

ในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศไทยจำต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสงครามในครั้งนี้ โดยเช้าของวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกในพื้นที่ของประเทศไทยหลายแห่ง ตลอดภาคใต้ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และมีการเคลื่อนทัพทางบกเข้ามาด้านอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นแสดงเจตจำนงที่จะไม่เข้ายึดครองประเทศไทย แต่จะขอใช้เป็นทางผ่านไปสู่พม่าและมลายู เพื่อโจมตีกองทัพอังกฤษที่ยึดครองอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งรัฐบาลไทยประเมินศักยภาพของกองทัพว่ายังไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพญี่ปุ่นได้ อีกทั้งจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเมื่อต้องเข้าสู่ภาวะสงครามโดยไม่มีความพร้อม จึงได้ยินยอมให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ครั้นกองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าสู่ประเทศไทย ทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดสถานที่ราชการหลายแห่งเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยเฉพาะพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนช่างกลปทุมวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Read more

๑๙ พฤศจิกายน: วันคล้ายวันประสูติ “ราชินีแห่งจันษี” วีรสตรีของอินเดีย ต้านทหารอังกฤษ

นที่ 19 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พระนางลักษมี ไบ (Lakshmi Bai) ส่วนปีเกิดของพระองค์ยังเป็นที่ถกเถียงว่าตรงกับปีใดแน่ระหว่างปี 1827 ไปถึงปี 1835 และพระองค์ก็คือราชินีแห่งจันษี (Jhansi) ผู้ถูกเปรียบว่าเป็นดั่งโจนออฟอาร์กแห่งอินเดีย พระองค์เติบโตมาในราชสำนักที่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชาย ทำให้ทรงเรียนรู้ทักษะอย่างการฟันดาบและขี่ม้ามาตั้งแต่เด็ก ก่อนเข้าอภิเษกสมรสกับ กันกาธาร์ เรา (Ghangadhar Rao) มหาราชาแห่งจันษี และทั้งคู่ได้รับราชบุตรบุญธรรมไว้ ก่อนที่องค์มหาราชาจะสิ้นพระชนม์โดยยังไม่มีรัชทายาทโดยสายเลือดไว้สืบราชสกุล

Read more

“ช่วงเวลาที่หายไป” ของพระเยซูได้แอบมาศึกษาพระพุทธศ่าสนาจริงหรือ?

เรื่องราวของพระเยซูผู้เป็นทั้งศาสดาของชาวคริสต์และศาสนทูตของอัลลอฮ์ (อีซา) ตามความเชื่อของอิสลาม ยังคงถูกศึกษาสืบค้น ถกเถียงอย่างไม่จบไม่สิ้นตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เรื่องพระองค์เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์หรือไม่ และเรื่องราวของพระองค์ตามพระคัมภีร์มีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด และประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นที่พูดถึงมานานนับร้อยปีแล้วก็คือ ข้ออ้างที่ว่ากันว่า ประวัติของพระเยซูในช่วงเวลาที่มิได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ เนื่องมาจากพระองค์ได้เดินทางมายังโลกตะวันออกเพื่อทำการศึกษาศาสตร์ในตะวันออกทั้งพุทธและพราหมณ์ ก่อนกลับไปเผยแผ่ศาสนาในดินแดนปาเลสไตน์ แน่นอนว่าข้ออ้างดังกล่าวฟังดูพิลึกกึกกือ และไม่ได้รับการยอมรับในโลกวิชาการ แต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ เรื่องนี้เคยเป็นที่ถกเถียงใหญ่โตมาแล้ว ซึ่งถึงปัจจุบันในเมืองไทยก็ยังมีคนพูดถึงอยู่บ้างอย่างเลือนราง ไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน ผู้เขียนจึงอยากขอเล่าความเป็นมาของทฤษฎีที่ว่านี้ ก่อนอื่นขอเท้าความถึงที่มาของ “ช่วงเวลาที่หายไป” ของพระเยซูจากประวัติของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่

Read more

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า

พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อแณ็ว ๆ นี้ มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นที่ปรึกษาและให้ความเมตตาเข้าร่วมประชุมในนามผู้แทนมหาเถรสมาคม คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ วธ. บูรณาการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติมาช้านาน

Read more

ผู้ชุมนุมเรือนแสนมารวมตัวกันที่ วอซิงตัน ดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประท้วงการส่งทหารร่วมสงครามเวียดนามในเดือนตุลาคม พ.ศ.2510

สงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2498-2518/ ค.ศ.1955-1975) เกิดขึ้นในช่วงของการแข่งขันอำนาจระหว่างสองแนวคิดต่างขั้ว สหรัฐอเมริกาพยายามสกัดกั้น “คอมมิวนิสต์” ทุกวิถีทาง โดยมีเวียดนามเหนือมีจีน สหภาพโซเวียตและพันธมิตรคอมมิวนิสต์สนับสนุน ส่วนเวียดนามใต้มีสหรัฐและประเทศประชาธิปไตยสนับสนุน สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในเวียดนามตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชีย เพราะเห็นว่าถ้าไม่รบในเวียดนาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์ สำหรับไทยรัฐบาลไทยที่เชื่อด้วยว่า เวียดนามเหนือต้องการขยายอิทธิพลคอมมิวนิสต์เข้ามาไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากจีน ด้วยรุกเข้าไปในดินแดนลาวของกองกำลังคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเผยแพร่อิทธิพลคอมมิวนิสต์ในหมู่ชาวเวียดนามในภาคอีสานของไทย ขณะเดียวกันก็คาดหวังความช่วยเหลือด้านการทหารและอื่นๆ จากสหรัฐ การรบระหว่างเวียดนามเหนือ-ใต้ ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญหลังเหตุการณ์อ่าวตังเกี๋ยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2507/ค.ศ.1964

Read more

การรับรู้และทัศนคติของไทย“ลาว” ล้านนา-ล้านช้าง มองเป็นพวกเกียจคร้านฯ

เมื่อพูดถึงคําว่า “ลาว” ในการรับรู้ของคนไทยปัจจุบันอาจมี 2 ความหมาย คือ หนึ่ง ลาวที่เป็นพลเมืองของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่อไปจะเรียกว่า สปป.ลาว) และสอง พลเมืองไทยเชื้อสายลาวที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย เมื่อย้อนกลับไปในอดีตคําว่า “ลาว” ในการรับรู้ของคนไทยในแต่ละยุคสมัยก่อนหน้าที่จะรวมตัวกันเป็น “สยาม” หรือ “ประเทศไทย” ในปัจจุบันนั้นมีความหมายครอบคลุมถึงคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และชนกลุ่มน้อยที่อยู่เหนือขึ้นไปตามรอยต่อชายแดนพม่า จีน และเวียดนาม การรับรู้และทัศนคติของผู้คนในอาณาจักรต่าง ๆ

Read more

บทบาทพุทธศาสนาในสังคมญี่ปุ่น

ชื่อเสียงเรื่องระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักในหมู่ชาวญี่ปุ่นเป็นที่เลื่องลือไปทุกสารทิศ กระนั้น จุดเด่นเหล่านี้เองกลับกลายเป็นคมดาบที่หันกลับมาทิ่มแทงวิถีชีวิตของพวกเขาดังที่หลายท่านมักคุ้นเคยข่าวพนักงานในญี่ปุ่นเสียชีวิตจากการทำงานหนัก หรือที่เรียกกันว่า Karoshi บรรดาผู้บริหารและฝ่ายปกครองของญี่ปุ่นพยายามหาทางแก้ด้วยกรรมวิธีหลากหลาย มีตั้งแต่สร้างแรงจูงใจให้ลางานได้โดยได้รับค่าจ้าง ไปจนถึงการใช้พิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ปัญหาการทำงานหนักในสังคมญี่ปุ่นเป็นที่รับรู้มายาวนานนับทศวรรษแล้ว ตัวเลขการใช้วันหยุดลาพักร้อนโดยไม่ถูกหักเงินในญี่ปุ่นถือว่าต่ำที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลก โดยสถิติการใช้วันหยุดรูปแบบนี้ในปี 2017 อยู่ที่ 51.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ว่าองค์กร/บริษัทต่างๆ มองข้ามปัญหานี้ไป แม้แต่รัฐบาลเองยังแสดงท่าทีให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบทำงานในปี 2018 ผ่านระเบียบการปฏิรูปใหม่ มีผลในเดือนเมษายน 2019 ลูกจ้างที่ทำงานในญี่ปุ่นต้องเริ่มปฏิบัติงานให้เข้ากับระเบียบใหม่ อาทิ ระยะเวลาทำงานล่วงเวลาสูงสุดที่ห้ามลูกจ้างทำเกินเวลาเพดานที่กำหนดในระดับต่างๆ

Read more

มารซื่อชื่อพิเภก เป็นยักษ์ทรยศไส้ศึก ที่มาอยู่ฝ่ายพระราม

พิเภก เป็นทั้งหน่วยข่าวกรองประหนึ่ง CIA หรือเสนาธิการทางด้านการรบพอๆ กับ ขงเบ้งเลยทีเดียว เมื่อดูจาก 13 ศึก พิเภกช่วยวางแผนการบทั้งนั้น ตั้งแต่ 1.ศึกกุมภกรรณ 2. ศึกอินทรชิต 3. ศึกสหัสเดชะ 4.ศึกแสงอาทิตย์ 5.ศึกทศกัณฐ์ 6.ศึกท้าวสัทธาสูร 7.ศึกวิรุณจำบัง 8.ศึกทศกัณฐ์ 9.ศึกทศกัณฐ์ 10.ศึกท้าวอัศกรรณ 11. ศึกท้าวเพทาสูร

Read more

อจ.เกษตรติง ‘วธ.’ ทำสารคดีสงครามสร้างภาพ‘จาตุรนต์’ จวกล้าหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้สัมภาษณ์ กรณี วธ.เตรียมจัดทำสารคดีประวัติศาสตร์สงครามชาติไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี หวังปลุกใจคนในชาติให้รักและหวงแหนแผ่นดิน อ่าน วธ.จับมือกลาโหม สร้างสารคดีปวศ.สงครามชาติไทย ปลุกใจรักแผ่นดิน เผยแพร่ในสถานศึกษา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดยนายเดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “สิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมควรทำคือ การสร้างหนังสารคดีเกี่ยวกับการผสมผสานวัฒนธรรมของผู้คนต่างชาติพันธุ์/ต่างภาษา/ต่างวัฒนธรรม

Read more